lnnovation&cooperation in naval architecture&marine engineering alliance

Contact us
INITIATORS

The Secretariat

Secretariat


secretary general:Han Duanfeng

Assistant Secretary General: Liu Zhiqiang, Chen Hailong

secretary:Chi Miao, Xue Yanzhuo, Li Jianing, Zhaoyan, Zhong Chongna, Sun Cong